Aktualności

Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa® u dzieci ?

Najbardziej widoczne rezultaty Najbardziej widocznymi rezultatami, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa® dotyczą polepszenia : jakości głosu (mówionego i śpiewanego) koncentracji rozumienia zdolności do komunikowania się czytania wyrażania się ustnego i pisemnego precyzji gestów szybkości punktualności lepszego poczucia rytmu autonomii ogólnego zachowania (spokój, otwartość, itd…).

Po jakim czasie rezultaty Metody Tomatisa są odczuwalne?

Rezultaty Metody Tomatisa Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa® powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym. Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego. z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa® traktowana jest jako proces Continue Reading

Czy postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa® zostają zachowane ?

Postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa® Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa® utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum Tomatisa® są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego. Praca z Uchem Continue Reading