Obszary Zastosowania

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU SŁUCHOWEGO  Metoda tomatisa

Metoda Tomatisa skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Jest to technika uzupełniająca inne profesjonalne metody wsparcia. W żadnym wypadku nie zastępuje ona pracy terapeuty czy pedagoga. Wręcz przeciwnie, jej działanie zwielokrotnia efekty terapii, zwłaszcza w poniższych dziedzinach:

PROBLEMY W UCZENIU SIĘ I ZAKŁÓCENIA JĘZYKOWE

Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych w odkodowanie i analizę dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda TOMATISA® może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku problemów w nauce i zaburzeń językowych.

ZABURZENIA UWAGI

Metoda TOMATISA® polega na emisji kontrastów dźwiękowych, których celem jest stale zaskakiwanie mózgu, umożliwiające utrzymanie go w stanie pobudzenia. Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie poprawia umiejętność skupiania uwagi.

ZABURZENIA AFEKTYWNE I EMOCJONALNE

Mózg ma naturalną tendencję do bronienia się w przypadku agresji z zewnątrz lub w wyniku wstrząsu emocjonalnego. Ta ochrona działa jak filtr, zakłócający przekazywanie i analizę komunikatu dźwiękowego. Dzięki pośredniemu działaniu na układ IC/ limbiczny i korę przedczołową Metoda TOMATISA® ma działanie regulujące w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi.

ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE

Dzięki bezpośredniemu działaniu na przedsionek Metoda TOMATISA® umożliwia regulację napięcia mięśniowego, utrzymania pionowej postawy ciała, a także zaburzeń lateralizacji. Ponadto, w powiązaniu z kilkoma innymi obszarami mózgu, układ przedsionkowy odgrywa ważną rolę w mechanizmach koordynacji i rytmu. W związku z tym Metoda TOMATISA® skutecznie radzi sobie z zaburzeniami w tych obszarach.

CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU (CZR)

Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają szczególny rodzaj neuronów, tzw. „neurony lustrzane”, które pełnią ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli wszystkich procesów umożliwiających przypisanie danej osobie określonych intencji, poglądów, a nawet zrozumienie jej stanu emocjonalnego. Oddziałując na obwody nerwowe, Metoda TOMATISA® zmierza do poprawy naszych zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

ROZWÓJ OSOBISTY I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Dźwięki bogate w wysokie składowe harmoniczne stymulują złożoną sieć włókien nerwowych, zwaną układem siatkowatym, która kontroluje ogólny poziom aktywności mózgu. Kładąc nacisk na przekazywanie dźwięków wysokich, których oddziaływanie jednocześnie dynamizuje mózg i relaksuje ciało, Metoda Tomatisa® pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i dobre samopoczucie. LEPSZY GLOS I WIĘKSZA MUZYKALNOŚĆ Podstawowa zasada Metody TOMATISA® głosi, że każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma skutki dla sposobu odtworzenia tego komunikatu, czy to w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego.

PRZYGOTOWANIE DO PORODU

Płód słyszy głos matki. Ten głos jest swego rodzaju pierwotną afektywną substancją dźwiękową, o podstawowym znaczeniu dla rozwoju dziecka. Glos matki powinien być więc przez dziecko postrzegany jako coś miłego. Zmniejszając poziom stresu i kładąc nacisk na przewodnictwo kostne, Metoda TOMATISA® wspiera przyszłe mamy przez cały okres ciąży.

PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Celem Metody Tomatisa® jest dać każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie jego rytmów i dźwięków. Umożliwienie uchu skutecznej adaptacji do nowych rytmów i dźwięków pozwala je poprawnie analizować i odtwarzać. Praca nad tym polega również na wyzwoleniu się od nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż często wpływają one negatywnie na zdolność nauczenia się języka obcego.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU SŁUCHOWEGO  Metoda tomatisa