Jak skorzystać z programu słuchowego

OBSZARY ZASTOSOWANIA Metoda tomatisa

WSTĘPNA KONSULTACJA

Wstępna konsultacja odbywa się u autoryzowanego specjalisty Metody TOMATISA®. W czasie konsultacji przeprowadzany jest test psychologiczno-pedagogiczny dostosowany do specyfiki problemów klienta. Może mu towarzyszyć test pomiaru uwagi słuchowej, tzw. TLTS. Pozwala on określić potencjał badanego w zakresie słuchania i ewentualne jego zaburzenia.

SEANSE PROGRAMU RUCHOWEGO

Dzięki specjalnie zaprojektowanym urządzeniom możesz słuchać programu odpowiednio dobranego przez specjalistę Metody TOMATISA®. Seanse słuchowe można odbywać w gabinecie specjalisty lub u siebie w domu, korzystając z przenośnych urządzeń o nazwie SOLISTEN®. Ponieważ chodzi tu o stymulację ucha i mózgu, seanse powinny być powtarzane, ale także oddzielone tzw. „integracyjnymi” fazami odpoczynku, które pozwolą na utrwalenie dokonanych postępów. Czas i liczba seansów są uzależnione od rodzaju zdiagnozowanego problemu. Na ogól seanse odbywają się codziennie po 2 godziny, a cały program trwa 60-90 godzin. Jeżeli specjalista przeszedł odpowiednie szkolenie, może również zaproponować seanse aktywnej pracy z głosem. Obejmują one czytanie, powtarzanie lub samodzielne wypowiedzi, w czasie których głos mówiącego jest natychmiastowo modyfikowany i przekazywany ponownie, zgodnie z parametrami odpowiednimi dla Efektu TOMATISA”. Mówiący słyszy swój głos skorygowany „na żywo”, który dzięki temu ulega nieświadomej modulacji. Ćwiczenie to nie jest oferowane w pakiecie standardowym, a ponadto stosowane jest dopiero po zakończeniu pełnego pasywnego programu słuchowego.

BILANS KOŃCOWY

Po zakończeniu seansów słuchania przeprowadzany jest ich bilans. Pozwala on ocenić dokonane postępy i stwierdzić, czy wskazane są dalsze seanse programu słuchowego. Wyniki uzyskanie dzięki Metodzie Tomatisa® są trwale. Często korzystanie z dodatkowych seansów nie jest już konieczne, jednak w przypadku niektórych specyficznych problemów przedłużenie programu może się okazać niezbędne.

OBSZARY ZASTOSOWANIA Metoda tomatisa