Trening słuchowy integracja języków obcych

Trening słuchowy integracja języków obcych – j.angielski, j.niemiecki, j.francuski

Słuchanie mowy ojczystej sprawia, że najlepiej rozumiemy i wymawiamy głoski własnego języka. Trudności w nauce języków obcych wynikają głównie z faktu, że nie potrafimy prawidłowo odtworzyć i zachować w pamięci słów języka obcego, zatem można powiedzieć, że jesteśmy głusi na dzwięki obcojęzyczne.
Trening słuchowy zaktywizuje mięśnie ucha, co wpłynie na poprawę spostrzegania słuchowego i pozwoli wyćwiczyć ucho na lepsze wysłuchiwanie częstotliwości najbardziej charakterystycznych dla głosek danego języka obcego. Nauka języka obcego stanie się znacznie szybsza i bardziej efektywna.

Efekty treningu słuchowego istotne w integracji językowej / w nauce języka obcego:
–   skrócenie czasu nauki
–   poprawa akcentu
–   większy zasób słów w wykorzystaniu biernym i czynnym
–   lepsze zapamiętywanie i rozumienie
–   lepsza koncentracja i motywacja do nauki

Poniżej zamieszczamy wykres charakterystycznych częstotliwości dla poszczególnych języków.