Po jakim czasie rezultaty Metody Tomatisa są odczuwalne?

Rezultaty Metody Tomatisa

Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa® powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym.

Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego. z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa® traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia.

Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia jaka następuje po wprowadzeniu seansów słuchowych pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości. Ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie.

Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie terapii, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa. W ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym daje wieloletnie efekty, a podmiot odnajdujący się ponownie w swoich normach ewolucyjnych jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych : w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum Tomatisa® często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji ewolucji.

Comments are closed.