Metoda Tomatisa

OBSZARY ZASTOSOWANIA  JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU SŁUCHOWEGO

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

1. Twórcą treningów uwagi słuchowej jest profesor, doktor Alfred Tomatis, francuski laryngolog, który wiele lat poświęcał eksperymentalnym badaniom ucha i słuchania. Trening uwagi słuchowej jest naturalnym szkoleniem słuchu, który wspomaga człowieka w prawidłowym wykorzystaniu wszystkich zmysłów.

2. Metoda Tomatisa – polega na słuchaniu dźwięków przez urządzenie, zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ucha ludzkiego. Urządzenie ćwiczy ucho tak, aby mogło ono pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, szczególnie korę mózgową, która jest centrum procesu myślenia.

3. Słyszenie a słuchanie, dobry słuch fizjologiczny nie gwarantuje prawidłowej uwagi słuchowej, co oznacza, że nie zawsze mózg może w pełni wykorzystać informację słuchową, która dociera do ucha. Prawidłowy słuch fizjologiczny nie gwarantuje dobrych możliwości dokonywania analizy i syntezy dzwięków mowy. Można więc słyszeć a nie słuchać, co ma szczególne znaczenie w rozwoju zdolności językowych, w komunikacji, nauce i rozwoju kreatywności człowieka.

4. Trening słuchowy Tomatisa – po teście słuchowym opracowuje się indywidualny program, a potem następują kolejne fazy treningu (w określonym czasie słuchamy przez słuchawki specjalnie przetworzoną muzykę). Podczas słuchania można rozmawiać, spać, dzieci mogą bawić się. Postępy terapii są systematycznie kontrolowane podczas całego treningu słuchowego.

5. Metoda Tomatisa pomaga dzieciom i dorosłym przy:

– deficyty uwagi i koncentracji
– stresie
– zaburzeniach postrzegania i koordynacji
– problemach z komunikacją
– problemach szkolnych (np. w czytaniu, liczeniu, pisaniu, dysleksja, dysgrafia)
– poprawie skuteczności uczenia się
– problemach językowych i głosowych
– problemach motorycznych
– pewnych formach niedosłyszenia
– rozwoju osobowości
– problemach w nauce j. obcych
– stanach ogólnego napięcia i wyczerpania (nerwowości/zaburzenia snu/napięcia mięśni otaczających kręgosłup)
– nadwrażliwości na dźwięki
– autyzm, zespół Aspergera
– opóźniony rozwój mowy czynnej, wady wymowy
– zaburzenie integracji sensorycznej

6. Efekty możliwe do osiągnięcia po treningu słuchowym:

– poprawa pamięci
– poprawa koncentracji
– mniejsza liczba błędów ortograficznych
– poprawa umiejętności językowych
– poprawa umiejętności słuchania
– lepsza kontrola głosu
– zmniejszenie lub normalizacja w zakresie nadwrażliwości na dźwięki
– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
– poprawa równowagi
– zmniejszenie problemów motorycznych
– zwiększenie motywacji do nauki i działania
– zmniejszenie skutków stresu

Można dobrze słyszeć i źle słuchać

„Czy uważnie czytasz to? Naprawdę? W takim razie nie słyszysz otaczających Cię dźwięków!” A tak naprawdę słyszysz je świetnie, ale nie zwracasz na nie uwagi! To oznacza, że jesteś wstanie odizolować się od zakłóceń, skupiając się wyłącznie na dźwiękach, które są istotne. Może się to wydawać proste, a tymczasem chodzi tu o zaawansowaną zdolność poznawczą, która wymaga umiejętności radzenia sobie z emocjami. 0 zaburzeniach słuchania mówimy, gdy nie jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować komunikatu sensorycznego, który dociera do naszego ucha. Tak dzieje się np. wtedy, gdy nie możemy odpowiednio skoncentrować się na głosie rozmówcy, mimo że dobrze go słyszymy. Takie zaburzenie mote wynikać z różnych przyczyn, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Metoda TOMATISA® pomaga lepiej słuchać, a nie lepiej słyszeć.

Ucho stymuluje mózg

Czy wiesz, że do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim stymulacji? Czy wiesz, że ponad 80% tej stymulacji zapewnia ucho? Niezależnie od tego, czy czuwamy, czy też śpimy, ucho nieustannie bombarduje mózg różnymi bodźcami. Już w 4. miesiącu ciąży ucho płodu jest jego pierwszym w pełni działającym narządem. Co więcej, ucho nie służy wyłącznie do odbioru dźwięku, ale decyduje także o utrzymaniu równowagi, o rytmie i koordynacji. Jeżeli idąc zasłonimy sobie nagle jedno ucho, zauważymy wyraźną utratę równowagi. Gdy słuchanie jest zaburzone, układ słuchowy, który jest ważnym integratorem sensorycznym, nie pracuje wydajnie. Takie zaburzenia mogą bardzo silnie wpływać na nasz rozwój osobisty i dobre samopoczucie. Skupiając się na przekazywaniu i analizie dźwięku, Metoda TOMATISA” pomaga lepiej stymulować mózg.

Zaskakująca metoda Tomatisa®

Gdy nasze słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę. Wiadomo, że mózg jest bardzo wrażliwy na nagle zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć. Przykład: nie zwrócimy w ogóle uwagi na psa sąsiadki, który szczeka po raz setny. Natomiast gdyby ten pies nagle zamiauczał, z pewnością aż podskoczylibyśmy z wrażenia, Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA® płynąca przez słuchawki muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Kontrasty te są niemożliwe do przewidzenia. Są one zupełnie bezbolesne, natomiast zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzanym i nieprzewidywalnym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej. Ponadto kontrasty te są tak zdefiniowane, by kłaść nacisk na przekazywanie dźwięków wysokich, gdyż właśnie takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych. Wysokie dźwięki mają więc duży efekt stymulujący.

Pozytywne wibracje z metodą Tomatisa®

Dźwięk to rodzaj wibracji! Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze lepiej przewodzą dźwięk kości naszego ciała — wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym. Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój glos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele. Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa4 muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk rozchodzi się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego.

OBSZARY ZASTOSOWANIA  JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU SŁUCHOWEGO