Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa® u dzieci ?

Najbardziej widoczne rezultaty

Najbardziej widocznymi rezultatami, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa® dotyczą polepszenia :

jakości głosu (mówionego i śpiewanego)

koncentracji

rozumienia

zdolności do komunikowania się

czytania

wyrażania się ustnego i pisemnego

precyzji gestów

szybkości

punktualności

lepszego poczucia rytmu

autonomii

ogólnego zachowania (spokój, otwartość, itd…).

Comments are closed.